Etter snart ett år går jeg ut av redaksjonen i litteraturtidsskriftet Biblioteket, (forhåpentligvis) til glede for nye skriveprosjekter.

Bloggen Biblioteker og Labyrinter fortsetter imidlertid. Både faste følgere og tilfeldige unnasluntrere er hjertelig velkomne til (nye) Biblioteker og Labyrinter. Om det er google som har sendt deg til denne bloggen vil du finne hva du søker etter på denne nye adressen:

http://bibliotekeroglabyrinter.wordpress.com/

Reklamer